یکی از مهم ترین عوامل برای مهاجرت تحصیلی انتخاب رشته تحصیلی می باشد و می توان بر اساس رشته انتخابی، نقشه راه قدم های بعدی را چید. انتخاب رشته تحصیلی بی شک بدون داشتن اطلاعات کافی و کامل درباره هر رشته تحصیلی امکان پذیر نمی باشد.
در این بخش ما به معرفی رشته های تحصیلی موجود در دانشگاه های ترکیه،رشته های پرطرفدار و… خواهیم پرداخت.

رشته‌های برتر

رشـــتـه‌های
پرطرفدار

رشته‌های برتر

رشـــتـه‌های پزشکی
و پیراپزشکی

رشته‌های برتر

رشـــتـه‌های
فنی و مهندسی

رشته‌های برتر

رشـــتـه‌های
علوم انسانی

رشته‌های برتر

رشـــتـه‌های
هنر

برای دریافت آخرین اخبار در زمینه مهاجرت در خبرنامه ما عضو شوید

دریافت آخرین اخبار
در زمینه مهاجرت