رشته های برتر

رشته های برتر

یکی از مهم ترین عوامل برای مهاجرت تحصیلی انتخاب رشته تحصیلی می باشد و می توان بر اساس رشته انتخابی، نقشه راه قدم های بعدی را چید. انتخاب رشته تحصیلی بی شک بدون داشتن اطلاعات کافی و کامل درباره هر رشته تحصیلی امکان پذیر نمی باشد.
در این بخش ما به معرفی رشته های تحصیلی موجود در دانشگاه های ترکیه،رشته های پرطرفدار و… خواهیم پرداخت.

کاراکتر رشته های برتر
artan

رشتـه‌های علوم انسانی

روابط عمومی

روابط عمومی

مدیریت امور بانکی

مدیریت امور بانکی

مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی

جهانگردی

جهانگردی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

artan

رشتـه‌های هنر و سینما

طراحی پارچه

طراحی پارچه

طراحی صنعتی

طراحی صنعتی

سینما

سینما