دانشگاه مدیپول
logo

دانشگاه ایستینیه در میان دانشگاه‌های ترکیه درخشید

برتری دانشگاه ایستینیه در ترکیه

با پروتکل همکاری امضا شده بین وزارت صنعت و فناوری و دانشگاه ایستینیه، دوره‌های بازار کار در پردیس دو دانشکده ایستینیه شروع شدند.

دانشگاه ایستینیه، در میان ذینفعان در برنامه «بازار کار در پردیس» که در اداره کل فناوری ملی توسعه‌یافته است، جای گرفت.

برنامه بازار کار در پردیس شامل دوره‌های هم‌زمان از راه دور است که توسط شرکت‌ها برای اعتبار در دانشگاه‌ها ارائه می‌شود تا منابع انسانی مجهز به اطلاعات به‌روز را متناسب با رشته‌های تحصیلی خود آموزش دهند. این برنامه باهدف افزایش همکاری شرکت‌ها و دانشگاه‌ها و تربیت نیروی انسانی مجهز به اطلاعات به‌روز در راستای رشته‌های تحصیلی آنها انجام می‌شود. این دوره‌های اعتباری توسط کارشناسان شرکت‌ها ارائه می‌شود.

با پروتکل همکاری امضا شده بین وزارت صنعت و فناوری و دانشگاه ایستینیه، این دوره‌ها در دانشکده فنی و مهندسی و علوم طبیعی و دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی شروع شد، این دوره توسط کارشناسان شرکت‌ها برگزار می‌شوند.

نویسنده آرتان بورس تاپ

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در زمینه مهاجرت در خبرنامه ما عضو شوید

دریافت آخرین اخبار
در زمینه مهاجرت

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://artanburstap.com/?p=32579

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Telegram
LinkedIn
Twitter
Email
WhatsApp