اخبار

ظرفیت رشته‌های پزشکی دانشگاه‌های ترکیه در سال2024 – 2023

ظرفیت رشته های پزشکی

رشته پزشکی در ترکیه یکی از رشته‌های پرمتقاضی است و به همین دلیل دانستن سهمیه‌های آن امری بسیار مهم محسوب می‌شود. هر ساله دانشگاه‌های این کشور پیش از شروع سال تحصیلی ظرفیت‌های خود را در رشته‌های مختلف اعلام می‌کنند. با تصمیم سازمان آموزش عالی ترکیه (YOK) از سال 2023 ظرفیت دانشگاه‌ها در رشته‌های دندانپزشکی و پزشکی محدود شده است. این بخشنامه اهمیت دانستن گنجایش دانشگاه‌ها را بسیار بیشتر از قبل می‌کند. اطلاعیه اعلام ظرفیت معمولا قبل از برگزاری آزمون یوس منتشر می‌شود و در حال حاضر تنها دانشگاه حاجت تپه ظرفیت‌ سال تحصیلی 2024 – 2023 را برای دانشجویان بین‌المللی رشته‌های پزشکی، اعلام کرده است. باقی دانشگاه‌های این لیست هنوز به صورت رسمی سهمیه‌های خود را اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.

در جداول زیر می‌توانید ظرفیت اعلام شده از سوی دانشگاه‌ها در سال‌های تحصیلی 2024 – 2023 و 2023 – 2022 را ببینید. با کسب این اطلاعات شما قادر خواهید بود تا سهمیه امسال دانشگاه‌های ترکیه را به صورت حدودی تخمین بزنید و نتیجتا با تصمیم‌گیری بهتر، از سایر رقبای خود جلو بزنید.

آخرین ظرفیت اعلام شده از سوی دانشگاه حاجت تپه برای رشته‌های پزشکی در سال 2024 – 2023

نام رشته ظرفیت زبان رشته
پزشکی 50 انگلیسی
دندانپزشکی 15 ترکی
داروسازی 10 ترکی
پرستاری 5 ترکی و انگلیسی
فیزیوتراپی 5 ترکی

 

آخرین ظرفیت اعلام شده از سوی دانشگاه مدیپول استانبول برای رشته‌های پزشکی در سال 2023 – 2022

نام رشته ظرفیت زبان رشته
پزشکی 45 ترکی
پزشکی 80 انگلیسی
دندانپزشکی 45 ترکی
دندانپزشکی 80 انگلیسی
داروسازی 90 ترکی
داروسازی 60 انگلیسی
پرستاری 80 ترکی و انگلیسی
پرستاری 80 انگلیسی
مامایی 80 ترکی
فیزیوتراپی 80 ترکی
فیزیوتراپی 60 انگلیسی

آخرین ظرفیت اعلام شده از سوی دانشگاه آجی بادام برای رشته‌های پزشکی در سال 2023 – 2022

نام رشته ظرفیت زبان رشته
پزشکی 20 انگلیسی
داروسازی 27 انگلیسی
پرستاری 40 ترکی
پرستاری 30 انگلیسی
فیزیوتراپی 30 ترکی
فیزیوتراپی 60 انگلیسی

آخرین ظرفیت اعلام شده از سوی دانشگاه تکنولوژی و اقتصاد TOOB برای رشته‌های پزشکی در سال 2023 – 2022

نام رشته ظرفیت زبان رشته
پزشکی 49 ترکی

آخرین ظرفیت اعلام شده از سوی دانشگاه جراح پاشا استانبول برای رشته‌های پزشکی در سال 2023 – 2022

 

نام رشته ظرفیت زبان رشته
پزشکی 10 ترکی
پزشکی 5 انگلیسی
دندانپزشکی 5 ترکی
دامپزشکی 4 ترکی
پرستاری 5 ترکی
پرستاری 5 انگلیسی
مامایی 5 ترکی
فیزیوتراپی 5 ترکی

آخرین ظرفیت اعلام شده از سوی دانشگاه استانبول برای رشته‌های پزشکی در سال 2023 – 2022

نام رشته ظرفیت زبان رشته
پزشکی 17 ترکی
پزشکی 10 انگلیسی
دندانپزشکی 12 ترکی
دندانپزشکی 8 انگلیسی
داروسازی 12 ترکی
داروسازی 10 انگلیسی
پرستاری 9 ترکی

آخرین ظرفیت اعلام شده از سوی دانشگاه آنکارا برای رشته‌های پزشکی در سال 2023 – 2022

نام رشته ظرفیت زبان رشته
پزشکی 20 ترکی
پزشکی 15 انگلیسی
دندانپزشکی 20 ترکی
دندانپزشکی 10 انگلیسی
داروسازی 20 ترکی
داروسازی 20 انگلیسی
دامپزشکی 10 ترکی
دامپزشکی 15 انگلیسی
پرستاری 20 ترکی
مامایی 15 ترکی

 

آخرین ظرفیت اعلام شده از سوی دانشگاه باهچه شهیر برای رشته‌های پزشکی در سال 2023 – 2022

نام رشته ظرفیت زبان رشته
پزشکی 83 انگلیسی
دندانپزشکی 80 انگلیسی
داروسازی 40 انگلیسی
پرستاری 20 ترکی و انگلیسی
پرستاری 40 انگلیسی
مامایی 80 ترکی
فیزیوتراپی 60 ترکی
فیزیوتراپی 60 انگلیسی

 

آخرین ظرفیت اعلام شده از سوی دانشگاه یدی تپه برای رشته‌های پزشکی در سال 2023 – 2022

نام رشته ظرفیت زبان رشته
پزشکی 58 انگلیسی
دندانپزشکی 46 انگلیسی
داروسازی 57 انگلیسی
پرستاری 45 انگلیسی
مامایی 80 ترکی
فیزیوتراپی 56 انگلیسی

 

آخرین ظرفیت اعلام شده از سوی دانشگاه کوچ برای رشته‌های پزشکی در سال 2023 – 2022

نام رشته ظرفیت زبان رشته
پزشکی 30 انگلیسی
پرستاری 15 ترکی

 

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در زمینه مهاجرت در خبرنامه ما عضو شوید

دریافت آخرین اخبار
در زمینه مهاجرت

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://artanburstap.com/?p=21721

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Telegram
LinkedIn
Twitter
Email
WhatsApp